Poslanstvo

Časopis OKo – Lokalni časopis Občin Bistrica ob Sotli, Kozje in Podčetrtek – želi delovati v sodelovanju in za potrebe prebivalcev Kozjanskega. Naše poslanstvo je s spremljanjem in informiranjem o aktualnih dogodkih spodbujati razvoj, napredek in prepoznavnost v lokalnem okolju in širše.

Vizija

Svoje aktivnosti bomo vodili v smeri iskanja kakovostnih informacij o lokalnem dogajanju in v sodelovanju z bralci, s svojim delovanjem pa bomo aktivno prispevali k spodbujanju pozitivnega sistema vrednot in v smeri spodbujanja regionalnega razvoja. Naš cilj je postati ugleden, odprt za sodelovanje, fleksibilen, strokoven in po kakovosti storitev prepoznaven časopis. Naš dolgoročni cilj je ustvarjati tradicijo za prihodnje rodove.