Vsebina

Tržna sporočila morajo biti v skladu s Slovenskim oglaševalskim kodeksom. Za vsebino objave je odgovoren naročnik. Založnik si pridružuje pravico, da oglasov, ki vsebinsko ne ustrezajo uredniškim načelom, ne objavi. Prejetih in dokončno oblikovanih oglasov ne lektoriramo, če to z naročnikom oglasa ni posebej dogovorjeno.