Popusti in pogoji (akcije)

Rok plačila je 8 dni z gotovino ali virmanskim nakazilom na transakcijski račun. Za zamujena plačila zaračunavamo zakonske zamudne obresti.

Doplačati je potrebno prvo stran, in sicer 100 % na osnovno ceno po ceniku.

Avansno plačilo se obračuna s 5 % popustom.

10-kratno oglaševanje prinese 10 % popusta, 20-kratno oglaševanje prinese 20 % popusta.

Naročniki imajo pri objavi zahvale in v spomin 50 % popusta. Mali oglasi so za naročnike brezplačni.

Cene so v evrih in ne zajemajo 20 % DDV