Uredništvo

Zdenka Ivačič, odgovorna urednica
e-naslov: urednistvo@casopisoko.si

Mojca Bevcar
e-naslov: mojca@casopisoko.si

Boštjan Šelekar, športno uredništvo
e-naslov: bostjan.selekar@gmail.com

Dopisniki:
Emilija Šterlek

Karmen Cvirn

Mojca Valenčak

Jernej Šulc

Vesna Žlender